Program czytelniczy

We współczesnym świecie telewizja i komputery odsunęły książki na dalszy plan. A przecież książki to najważniejszy środek przekazywania wiedzy, kształcenia wyobraźni, wzbogacania wartości moralno - społecznych oraz źródło rozrywki i zabawy. Stąd, jednym z głównych celów w wychowaniu i edukacji dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Służy temu m.in.: Program Czytelniczy promujący zainteresowanie literaturą, sprzyjający i wspomagający rozwój płynnego i prawidłowego mówienia, słuchania, rozumienia, zapamiętywania szczegółów, wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii, koncentracji uwagi i wyciszania się.

 

Zamierzone cele programu można osiągnąć dzięki rozpoczęciu czytania dzieciom już na wczesnym etapie ich rozwoju, systematycznej pracy z tekstem w różnych formach, dobraniu odpowiedniej literatury do wieku, zainteresowań dziecka. Dyskusje na temat przeczytanego tekstu, dają możliwość podzielenia się z innymi swoimi emocjami i wrażeniami z wysłuchanego fragmentu. Ważne jest również stworzenie dzieciom podstawowej możliwości ekspresji rysunkowej, by poprzez różne formy pracy ćwiczyć koncentracje uwagi, spostrzeganie i kojarzenie oraz stymulować wyobraźnię i kreatywne myślenie.

W ramach programu realizujemy min:

Cele programu:

Dodatkowo w każdym roku szkolnym w ramach realizacji powyższego programu do biblioteki Ikar na cykliczne Spotkania z ciekawą książką zapraszane są nasze przedszkolaki /wszystkie trzy grupy/ wg wcześniej ustalonego harmonogramu spotkań.
Zapraszamy również dzieci i rodziców do naszego kącika - "Bajkowej Ławeczki" - znajdującej się w holu, gdzie można jak z prawdziwej biblioteki wypożyczyć książki.
KŁH