Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku

Celem programu Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku jest dostarczenie dzieciom coraz to nowych sposobów wyrażania siebie i swoich pomysłów na przedstawienie świata, takiego, jakim go widzą poprzez stymulację wyobraźni i inwencji twórczej dzieci. Realizowany jest on podczas codziennych działań z dziećmi oraz w ramach większych przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu rocznym grupy i przedszkola.

Z wieloletnich obserwacji dzieci wiemy, że obszarem, w którym wykazują najwięcej twórczego podejścia są szeroko rozumiane działania plastyczno - techniczne. To poprzez zabawę w tworzenie, poprzez aktywność plastyczno – techniczną, dziecko zmotywowane chęcią osiągnięcia celu, jakim jest niewiadome jeszcze dzieło, przeżywa m.in.: twórcze podejście do narzędzi, twórcze podejście do materiałów, twórcze podejście do tematu oraz twórczą interpretację własnego dzieła. Stąd główny akcent tego programu to doświadczanie i poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, gdyż dziecko w wieku przedszkolnym /3-6 lat/ najbardziej intensywnie rozwija się w działaniu.  Dzięki temu dziecko ma szansę zdobyć niezbędną wiedzę i poznać narzędzia umożliwiające mu coraz bardziej świadomą i efektywną działalność twórczą, jak również coraz bardziej świadome integrowanie wiedzy i praktyki w doświadczaniu różnych rodzajów procesu tworzenia w obszarze szeroko pojętej sztuki.
Autorką programu jest p. Katarzyna Łabędzka - Hełka.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

W ramach programu dzieci realizują działania z zakresu rysunku, malarstwa, papieroplastyki, małych form rzeźbiarskich oraz wielu innych, mniej typowych technik plastycznych.

Dodatkowo widząc wielką potrzebę realizacji ćwiczeń z zakresu małej i dużej motoryki, ćwiczeń związanych z chwytem przyborów, ćwiczeń z zakresu mikromotoryki - w naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy często technikę origami i elementy metody Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej.
KŁH